Att köpa ett gammalt hus

Att köpa hus är alltid ett stort åtagande och det gäller att man är förberedd. Vikten av detta ökar dock när det handlar om ett äldre hus.En av de viktigaste delarna av att köpa hus är alltid besiktningen, och en besiktningsman vet precis vad det är som måste uppmärksammas extra noga när det är ett gammalt hus det handlar om. Avloppet är en del som måste undersökas extra noga.Även små brister kan betyda allvarliga problem om det pågått under en längre tid. Och man kommer behöva ta kontakt med specialist för att åtgärda problemet, vilket ju betyder att köpet kan bli betydligt dyrare än man först planerat. Möjligheten att få huspriset sänkt med den förväntade kostnaden att fixa problemet är ju alltid möjligt.Elen kan också vara ett område där man behöver lite extra tillsyn. Gamla elledningar kan utgöra en allvarlig risk i ett hus och kan även de behöva bytas ut. Antalet ojordade uttag ökar också i samband med äldre hus och dessa bör man byta ut.Man kan även behöva göra en ordentlig kontroll av husets dränering. Om den nuvarande ägaren har uppgifter på när huset senast dränerades är detta viktiga uppgifter att få tag på. Man brukar säga att dräneringen ska läggas om var 30:e år, men hur den är gjord är också en viktig faktor. Markförhållanden kan också spela en roll då dräneringen måste anpassas efter speciella förhållanden om det ska hålla länge.Det är också viktigt att tänka på energiförbrukningen i ett äldre hus. I regel får man förvänta sig en högre värmeförlust, vilket betyder att uppvärmningen kostar mer. Med steg som ytterligare isolering och byte av fönster och dörrar kan man dock göra riktigt mycket