Bin och deras plats i trädgården

Bin och andra insekter spelar en viktig roll i vårt ekosystem genom att pollinera växter och bidra till biologisk mångfald. Tyvärr har insektspopulationerna minskat kraftigt under de senaste åren på grund av klimatförändringar, habitatförlust och användning av kemiska bekämpningsmedel. Men genom att göra trädgården tillgänglig för bin och andra insekter kan vi hjälpa till att bevara dessa viktiga pollinerare. Här följer några tips på hur man kan göra trädgården mer insektsvänlig.

Plantera blommor som lockar till sig bin och fjärilar
Genom att plantera blommor som är rika på nektar och pollen kan man locka till sig bin, fjärilar och andra pollinerande insekter. Välj växter som blommar under olika årstider för att ge bina en kontinuerlig försörjning av nektar och pollen. Exempel på sådana blommor inkluderar lavendel, solrosor, maskrosor och krokus.

Skapa en vattenkälla
Insekter behöver också tillgång till vatten, speciellt under varma och torra perioder. Skapa en vattenkälla genom att placera en liten skål eller fat med vatten på en solig plats i trädgården. Lägg till stenar eller andra föremål som bina kan landa på när de dricker.

Lämna lite vildvuxet
Insekter älskar vildvuxna områden som ger skydd och gömställen. Lämna en del av trädgården orörd och undvik att rensa bort allt ogräs och döda blad. Detta ger också bina och andra insekter en chans att övervintra.

Undvik kemiska bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel kan ha en skadlig effekt på insekter och andra djur som är viktiga för trädgårdens ekosystem. Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel och välj istället organiska metoder och material som exempelvis naturliga bekämpningsmedel och organiskt gödningsmedel.

Bygg en insektshotell
Insektshotell är ett enkelt och effektivt sätt att ge insekter en plats att bo. Bygg en insektshotell genom att stapla träkuber, bambu och andra material som insekter kan bygga sina bon i. Placera insektshotellet på en solig plats i trädgården.

Sammanfattningsvis kan man göra trädgården tillgänglig för bin och andra insekter genom att plantera blommor som lockar till sig pollinerande insekter, skapa en vattenkälla, lämna lite vildvuxet, undvika kemiska bekämpningsmedel och bygga en insektshotell.