Planera före stora renoveringar

Renoveringar tar alla möjliga former, från en enkel ommålning av en vägg till omfattande ingrepp som kan göra ett eller flera rum obrukbara under en tid framöver. När man tacklar stora renoveringsprojekt är det viktigt att planera ordentligt.

Förhandsplanering

Innan du planerar själva renoveringen, behöver du planera vad som ska göras innan arbetet sätts igång. Om du ska göra väsentliga ändringar på byggnaden behöver du söka bygglov. I ett bygglov behövs många olika dokument som det är upp till dig att samla hop: såsom kontrollplan, situationsplan, åtgärdsplan, ritningar före och efter ändring och så vidare. Om du är osäker på om ditt projekt behöver bygglov eller inte är det bäst att prata med byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar. Straffavgifter för svartbyggen är höga och helt onödiga.

Gör en byggplan

Först och främst gäller det att veta alla delmomenten i ett renoveringsprojekt och försöka uppskatta hur lång tid varje del kommer att ta. Tidsplanering överhuvudtaget är en viktig aspekt av stora renoveringar och man kommer behöva tänka noga på hur mycket tid man kan spendera varje dag på projektet.I planeringen är det också tillfälle att tänka på om man faktiskt kan sköta allt själv eller måste ta in en fackman för en eller flera delar. Om det exempelvis handlar om något så omfattande som ett stambyte kommer man absolut att behöva anlita en eller flera personer eller företag för att få jobbet gjort korrekt.

Skissa upp eller gör en ritning

Under planeringen är det även av stor vikt att man gör en ritning av utrymmet som ska renoveras, med alla nödvändiga mått inkluderade. Detta kan göra väldigt stor skillnad när det kommer till att köpa material och undvika behöva lämna tillbaka eller köpa nytt när man märker att det inte passar.Det kan även vara värt att tänka på hur länge man kommer att bo kvar i huset eller lägenheten. Vet man att man kommer att bo där en längre tid framöver kan det vara trevligt att göra renoveringen mer personlig. Förväntar man sig dock flytta inom en snar framtid kan det istället vara värt att satsa på något som kan tänkas gillas av många. Det är inte för intet att experter rekommenderar saker som att måla om väggar vit innan man lägger ut för försäljning.

Slutligen

Se till att slutföra även de minsta sakerna som ska göras så de inte glöms bort. Det kan vara lätt att man fokuserar på det stora som ska renoveras så man glömmer något enkelt som skulle gjorts. Gör en inspektion och skriv ner allt som ni ser måste åtgärdas så får ni ner på papper vad som måste göras.