Renoverar du själv eller tar du hjälp av andra?

Oavsett om du planerar att lägga om taket eller om det är en ny altan som ska byggas tänker du alltid i samma banor. Jag kan väl göra det själv och spara pengar och tid? Många upplever det som krångligt att anlita hjälp eftersom det kan krävas flera olika firmor och expertis för att få det färdigställt.

Det finns fördelar och nackdelar

Vissa tycker att det är skönt att veta att någon med rätt kompetens utför arbetet åt en. Anlitar man någon så vet man att denne har expertis angående material, verktyg och tillvägagångssätt, samt att efter utfört arbete lämnas en garanti, vilket är en trygghet.Andra utför gärna delar av arbetet själv för att skära ner på kostnaderna och överlåter det som man inte klarar av själv till någon annan. Både för- och efterarbete kan med fördel göras för att spara både tid och pengar.Vill man utför hela arbetet ensam bör man vara på det klara med vad som krävs och framförallt vad som är tillåtet att göra. Det finns moment som eldragning som inte får utföras av en amatör. Skulle det uppstå skador eller brand och det inte är gjort av en certifierad elektriker kan det då bli så att försäkringen inte täcker detta. Det kan resultera i en dyrköpt historia.

Den effektivaste metoden

Vill man anlita, men drar sig för att kontakta flera olika firmor, så finns det idag företag som erbjuder i princip allt, oavsett om det gäller städning, rivning, ombyggnation eller bara en besiktning. Dessa kallas för allservice-företag och besitter oftast expertis i projektets alla moment.Det tål att tänka till innan du sätter igång med ditt byggande och renoverande. Väg fördelar och nackdelar noga för som sagt det kan bli dyrare i längden att göra det själv.