Underhåll av fastigheter

Som fastighetsägare så är det mycket som behöver underhållas och ses över på de fastigheter som man har i sitt bestånd. Vissa år kan det vara mer renovering är andra och det är viktigt att man åtgärdas det som behöver åtgärdas.Mest troligt så finns det någon fastighetsskötare som sköter det dagliga underhållet och har koll på vad som behöver åtgärdas. Det är inte allt som en fastighetsskötare kan fixa utan är det exempelvis fråga om takrenovering, fasadrenovering, stambyte eller fönsterrenovering så kan man ta kontakt med frakka.se som har stor erfarenhet av just detta. De kan ta sig en titt på fastigheten och ge dig tips på vad som behöver åtgärdas. Frakka kan också sköta om upphandling av det arbete som måste utföras.Genom att underhålla och sköta om sina fastigheter så behålls värdet och kan till och med höjas då byggnader är det skick som önskas. Även för de som hyr i fastigheterna kommer att få en förbättrad situation med olika typer av åtgärder av byggnaderna. Om det är en bostadsrättsförening som åtgärdar fasad eller byter fönster så kommer mest troligt värdet på lägenheterna också att öka. Vilket är en stor fördel för de boende i området och om man skulle vilja sälja sin bostadsrätt.Det är på årsstämman som beslut om en fasadrenovering tas. Detta är mest troligt något som inte görs så regelbundet, lika med ett stambyte eller fönsterrenovering. Om fastigheten har några år på nacken och det inte är åtgärdat något alls sedan fastigheten byggdes så kan det vara dags får någon form av åtgärd.En underhållsplan är ofta normen för större fastigheter. Men det är viktigt att denna tas fram på rätt sätt. En bristande underhållsplan kan i värsta fall göra mer skada än nytta. Till att börja med bör det sträcka sig en bra tid framöver och bör täcka alla möjliga underhållsåtgärder. Saknas viktiga delar i underhållsplanen finns det troligtvis inte i pengar för att åtgärda något stort som inte tagits med.Och på tal och pengar bör planen inkludera grova prisuppskattningar.Sedan måste det ses till att planen också följs. Detta förlitar sig på att de ansvariga är medveten om vikten av en underhållsplan och tydligt kan förstå hur den ska följas. Brister det på något håll finns alltid risken av att planen bara delvis följs eller blir helt oanvänd. Många menar att planen bör vara skriven på ett sätt att även personer utan förkunskap ska kunna följa den. Slutligen krävs det även att planen uppdateras när underhållsåtgärder faktiskt har utförts.